Zoeken in de hele collectie

De totale collectie van Museum Flehite omvat ruim 24.000 voorwerpen, schilderijen, tekeningen en prenten, voorwerpen van zilver, hout, ijzer, papier of kunststof, kostbaar of eenvoudig.

Alle voorwerpen (behalve een deel van de affiches en de nieuwste aanwinsten) zijn HIER op te zoeken.

Foto’s bestellen
Als u een foto van een voorwerp kopieert wordt die automatisch sterk verkleind. U kunt foto’s in hogere resolutie bestellen bij collectiebeheerder Jaap van der Meer. Het tarief is  €10,- per stuk.

Beeldrecht
Het museum heeft foto’s weggelaten van voorwerpen waarvan het beeldrecht bij derden berust. Het is mogelijk dat er een beeldrecht is dat ons onbekend is. Wilt u in dat geval contact opnemen met Jaap van der Meer.

Een voorwerp schenken
Wanneer u een voorwerp wilt schenken, stuurt u dan een bericht (bij voorkeur met foto van het object) naar stafmedewerker stadsgeschiedenis Lydia Edelkoort.

Aanvullende informatie of correcties
Als u een fout in een omschrijving ontdekt, een aanvulling heeft of een verhaal bij een voorwerp kunt vertellen, dan ook graag bericht naar Lydia Edelkoort.