Stadssleutels voor NapoleonStadssleutels voor Napoleon

Stadssleutels voor Napoleon

1811

De twee verguld zilveren stadssleutels liggen op een groen fluwelen kussen, afgezoomd met gouddraad. Eigenlijk heeft de keizer ze vergeten mee te nemen...

Eigenlijk heeft de keizer ze vergeten mee te nemen

Stadssleutels voor Napoleon

Erepoorten

Tussen 24 september en 31 oktober 1811 was Napoleon in Nederland, dat sinds een jaar deel uitmaakte van het Franse Keizerrijk. Op 27 oktober zou hij met zijn gevolg door Amersfoort reizen en het stadsbestuur wilde hem in stijl ontvangen. Het liet twee erepoorten bouwen die feestelijk verlicht en met groen versierd werden, net als de openbare gebouwen. De bewoners langs de Utrechtsestraat, Varkensmarkt, Langestraat, Kamp, Zevenhuizen, de Hof en de singels moesten de voorgevels van hun huizen versieren met groen en bloemen. Door de stad waren overal heesters geplaatst en de hele route was met zand bestrooid, om de mogelijk natte straten minder glad voor de paardenhoeven te maken. Alles bij elkaar kostte dat 2641 francs, een groot bedrag in een economisch slechte tijd. De keizer werd opgewacht door de burgemeesters van Amersfoort. Zij wilden hem de sleutels van de stad aanbieden.

Bliksembezoek

Napoleon heeft nauwelijks iets van Amersfoort gezien. Hij kwam binnen via de Utrechtsestraat, snelde over de Langestraat en verliet de stad door de Kamperbuitenpoort. De sleutels nam hij niet mee.

Floor de Graaff

 

Stadssleutels voor Napoleon