Johan & Maurits

Johan & Maurits

Geweest

13 mei 2019 t/m 5 januari 2020

Van Oldenbarnevelt, grondlegger van het huidige democratische Nederland, werd in Amersfoort geboren. 400 Jaar geleden werd Johan van Oldenbarnevelt ter dood werd veroordeeld. Reden voor Museum Flehite om met een kleine presentatie aandacht te besteden aan deze bijzondere inwoner.

Johan van Oldenbarnevelt en Maurits van Oranje

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) was hij als raadpensionaris van het gewest Holland lange tijd de machtigste politicus in de nog jonge republiek. Hij was ook één van de drijvende krachten achter het ontstaan van de VOC (1602), de Verenigde Oost-Indische Compagnie, die tijdens de Gouden Eeuw veel welvaart zou brengen. Lange tijd vormde Oldenbarnevelt met stadhouder Maurits van Oranje  een politiek dreamteam. De één een rasbestuurder, de ander een groot militair talent. Samen hadden zij de touwtjes in handen en gaven richting aan de nieuwe staat. Met dezelfde Maurits raakte Johan van Oldenbarnevelt later helaas in conflict. Eerst over politieke en militaire zaken, later over het geloof. 

Koningsdrama

Aan de hand van het koningsdrama dat zich destijds heeft afgespeeld tussen Van Oldenbarnevelt en Prins Maurits krijgen bezoekers een beeld van de ontstaansgeschiedenis van de Nederlandse rechtstaat zoals we die nu nog kennen. Maar ook inzicht in een menselijk drama: hoe kon het dat het gouden duo Johan en Maurits, de één rasbestuurder, de ander een groot militair talent, na jaren van succes lijnrecht tegenover elkaar kwamen te staan? Het leidde uiteindelijk tot zijn arrestatie en na een onrechtvaardig showproces werd hij in 1619 op het Binnenhof in Den Haag onthoofd.

Dagboek over Van Oldenbarnevelt

In de presentatie is onder meer het authentieke dagboek van Oldenbarnevelts dienaar Jan Francken, die verslag heeft gedaan van de laatste maanden van zijn meester in gevangenschap.

 

Johan en MauritsJohan en Maurits
Dagboek Jan Francken over de laatste maanden van Van OldenbarneveltDagboek Jan Francken over de laatste maanden van Van Oldenbarnevelt
Ravage, Executie van Van Oldenbarnevelt (detail), 2010Ravage, Executie van Van Oldenbarnevelt (detail), 2010
6 juni 2021 - 4 juli 2021

MuseumJeugdUniversiteit

Lees meer
21 juli 2021

Kinderworkshop LANTERFANTERLANDSCHAP 

Lees meer

Naar agenda overzicht