03 februari t/m 21 mei De kunst van Wendingen (1918 - 1932)

Het is in 2018 honderd jaar geleden dat het tijdschrift Wendingen voor het eerst verscheen. Museum Flehite staat hier uitgebreid bij stil met de tentoonstelling De Kunst van 'Wendingen 1918-1932'.

In januari 1918 begon het Amsterdamse kunstgenootschap  Architectura et Amicitia met de publicatie van een nieuw  tijdschrift: Wendingen. Wendingen bood een forum aan architecten en kunstenaars van diverse disciplines, die actuele kwesties aan de orde wilden stellen. Bij elke uitgave kreeg een andere kunstenaar de opdracht om het omslag te ontwerpen. Aan het tijdschrift werden o.a. bijdragen geleverd door prominente kunstenaars en architecten zoals Hildo Krop, Willem Marinus Dudok, Jan Toorop en El Lissitzky.  In totaal verschenen van Wendingen 116 afleveringen. Al deze afleveringen worden vanaf 3 februari 2018 in Museum Flehite getoond. Zij schetsen een beeld van het Nederlandse kunst- en architectuurlandschap van de jaren twintig van de vorige eeuw. Tevens toont de expositie in Flehite een selectie architectuurtekeningen, beeldhouwwerken, schilderijen, affiches, objecten en meubels, die  in  Wendingen aan bod kwamen  en die nog steeds tot de verbeelding spreken.

Drijvende kracht achter tijdschrift Wendingen was de Nederlandse architect Hendricus Theodorus Wijdeveld (1885- 1987). Hij was ook de vormgever en, tot aan zijn vertrek in 1925, tevens de hoofdredacteur van het blad. Het tijdschrift was een maandelijkse publicatie gewijd aan architectuur, constructie en ornamentiek, maar had  ook een veel bredere impact. Gedurende veertien jaar zou Wendingen een discussieplatform zijn voor eigentijdse kwesties die speelden in vele verschillende kunstsectoren.

Wendingen, dat drie maanden na het ontstaan van tijdschrift De Stijl verscheen, was een progressief blad waarin verschillende kunstdisciplines samenkwamen. Voor elke nummer werd een kunstenaar uitgenodigd om het omslag te ontwerpen. Hoofdredacteur Wijdeveld bood daarbij maximale vrijheid; het ontwerp hoefde geen samenhang te vertonen met de inhoud van het blad. De kunstenaars ontvingen zelden een vergoeding voor het ontwerp, maar voor hen was de omslag een handige plek om hun werk te tonen. Wijdeveld wist voor het omslag diverse kunstenaars van naam te strikken, zoals schilders Jan Sluijters, en Jan Toorop, beeldhouwer Hildo Krop, architect Willem Dudok, kunstenaars Rik Roland Holst en El Lissitzky en vele anderen. 

Hoewel er geen eenduidig thema, geen chronologische volgorde en geen stilistische ontwikkeling te bespeuren is, vertonen de omslagen als geheel gezien toch een eenheid. Dat komt deels door het bijzonder formaat van het blad, 33 x 33 cm. Ze tonen vrijwel iedere denkbare stijl uit die tijd en variëren van het majestueuze tot het alledaagse en het bizarre. Hun aantrekkingskracht wordt deels door deze diversiteit veroorzaakt.

De tentoonstelling  over Wendingen in Museum Flehite kent  12 thema’s: Bouwkunst, Het Nieuwe Bouwen, Toneel & Theater, De Amsterdamse School, Beeldhouwkunst, Schilder- en tekenkunst, Grafische vormgeving, Kunstnijverheid, Buitenlandse kunstenaars, Europese & Aziatische kunst, Willem Marinus  Dudok en Frank Lloyd Wright. Bij de tentoonstelling verschijnt een gelijknamige uitgave  van de hand van Cees W. de Jong, Alston W. Purvis en Martijn F. Le Coultre . De opbouw van deze publicatie, uitgegeven door Amsterdam University Press,  is ook aan de hand van de twaalf thema’s in de tentoonstelling. Bruikleengevers voor de tentoonstelling zijn o.a. het Gemeentemuseum Den Haag, het Hildo Krop Museum in Steenwijk en het Affichemuseum in Laren.

Te zien van 3 februari t/m 21 mei 2018