01 januari t/m 31 december Permanente tentoonstelling over Amersfoortse geschiedenis

In Museum Flehite zijn voorwerpen uit de museumcollectie gegroepeerd rond zeven (kunst)historische thema’s. Deze thema’s belichten verschillende facetten van de Amersfoortse stadsgeschiedenis. Hoogtepunten tonen de variatie van de museumcollectie en krijgen hier extra aandacht.

Let op! Vanwege de herinrichting van Museum Flehite eerder in 2019 en enkele tijdelijke exposities zijn momenteel nog niet alle onderdelen van de permanente tentoonstelling terug op hun plek.

Gezicht op Amersfoort (zaal 1)
Deze zaal is gewijd aan de geschiedenis van de oude (binnen)stad van Amersfoort. De maquette van een deel van de stad geeft in detail weer hoe  Amersfoort er in 1671 uitzag en hoe de mensen er toen leefden. De maquette is gebaseerd op het manshoge schilderij van Matthias Withoos, die in 1671 de ommuurde stad afbeeldde  met de Koppelpoort, de Onze Lieve Vrouwetoren en de St. Joriskerk. Portretten van 17de-eeuwse Amersfoorters kijken neer op de stad, waaronder Johan van Oldenbarnevelt, burgemeesters en andere notabelen.

Schilders rond Jacob van Campen (zaal 2)
Jacob van Campen leidde op zijn buitenplaats Randenbroek jonge schilders op in het schildersvak, waaronder Matthias Withoos.  Verschillende werken van Van Campen worden in Flehite getoond, van zijn leerling Matthias  en ook van zíjn leerlingen, zoals zijn dochter Alida. Daarnaast hangt werk van hedendaagse kunstenaars als Marc Mulders en Uwe Poth,  die zich hebben laten inspireren door het Amersfoortse werk.

Voorzitters (zaal 3)
De Voorzitterszaal is vernoemd naar de voorzitters van de Oudheidkundige Vereniging Flehite, die een cruciale rol hebben gespeeld in de ontwikkeling van Museum Flehite tot een professioneel museum. De ruimte zelf laat bijna vijf eeuwen bouwsporen zien van het muurhuis Breestraat 76, met oude balken, muurschilderingen en kaarsennissen. Aan de wanden hangt werk van Hendrik Jan Wolter (1873 – 1952), een post-impressionistisch, luministisch schilder, zoals stadsgezichten en bewoners van het St. Pieters en Bloklandsgasthuis.

Industrie aan de Eem (zaal 7)
Deze ruimte laat de ontwikkeling van de Amersfoortse industrie zien. Langs de spoorlijn (vanaf 1863) en langs de Eem vestigden zich enkele grotere fabrieken als de Phoenix-brouwerij en bakkerij Meursing. Maar een van de grootste werkgevers rond 1900 waren toch wel de spoorwegen. Daarnaast zorgden vele militairen voor een bevolkingsgroei van de garnizoensstad Amersfoort. De vier motorfietsen van de Amersfoortse fabriek Eysink zijn de grote blikvangers in de museumopstelling.

Oorlog en vrede (zaal 8)
Amersfoort in oorlogstijd. Gedurende de Eerste Wereldoorlog vonden tussen 1914 en 1918 maar liefst 25.000 Belgische vluchtelingen onderdak in Amersfoort. Zij hebben hier tastbare herinneringen achtergelaten. Onder Duitse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog was Amersfoort een stad als vele andere, met vele joodse slachtoffers, verzet tegen de bezetter en NSB’ers . Daarnaast werd de naam Amersfoort ook synoniem voor het beruchte Kamp Amersfoort. Meer dan 30.000 Nederlanders hebben korte of lange tijd in dit strafkamp gevangen gezeten.

Amersfoort binnenste buiten (zaal 10)
Dit is een klein open depot van de museumcollectie. Archeologische vondsten en 17de-eeuws zilver staan naast kinderspeelgoed uit de 19de eeuw en recente aanwinsten voor de museumcollectie. De film Amersfoort Binnenste Buiten vertelt de geschiedenis van de stad en toont de relatie tussen museumvoorwerpen en de huidige binnenstad.

Amersfoortse verhalen (zaal 11)
De striptekeningen van Erik Varekamp vertellen opmerkelijke verhalen uit de geschiedenis van Amersfoort. Ook staat hier een informatietafel over de Grebbelinie.

Depot Junior (zaal 12)
In Depot Junior kunnen kinderen (samen met volwassenen) de geschiedenis ook aanraken en beleven. Hier ligt tekenmateriaal en er worden workshops voor kinderen gehouden. Doordeweeks wordt de ruimte gebruikt door (basis)schoolgroepen, die hier projecten volgen onder leiding van een museumdocent.