18 juni t/m 25 september Familietentoonstelling Cold Cases Amersfoort

Bij een archeologische opgraving in Amersfoort is het skelet gevonden van een jonge vrouw. Op haar schedel werd een metalen beugel aangetroffen: een oorijzer, dat lang geleden een kapje op haar hoofd stevig op de plaats hield. Wie was dit meisje met het oorijzer? Museum Flehite geeft haar deze zomer weer een gezicht in de spannende familietentoonstelling Cold Cases Amersfoort. Jong en oud stappen bij Cold Cases Amersfoort in de wereld van forensisch onderzoek en archeologie en kunnen zelf op onderzoek gaan naar de herkomst van schedels en botten.

Een skelet is een indrukwekkende archeologische vondst die tot de verbeelding spreekt. Hoe heeft deze persoon geleefd, hoe is hij of zij gestorven? Archeologen en andere wetenschappers proberen antwoord op deze vragen te vinden. Tegenwoordig kan dat steeds beter met behulp van diverse onderzoekstechnieken zoals DNA- of isotopenonderzoek.

Cold Cases Amersfoort laat de bezoeker kennismaken met deze nieuwe manieren van archeologisch onderzoek, die sterk doen denken aan spannend politieonderzoek uit tv-series zoals Crime Scene Investigation en Bones. De tentoonstelling gaat in op vragen zoals: hoe gaat DNA-onderzoek precies? Hoe herken je sporen op oude botten of tanden? Hoe maak je van een schedel een gezichtsreconstructie? Centraal hierbij staan de vele skeletten die door de Amersfoortse stadsarcheologen zijn opgegraven in het centrum van Amersfoort. Met behulp van de nieuwe technieken komen de verhalen rond deze menselijke resten weer tot leven.

Intrigerend bijvoorbeeld, is het skelet van een jonge man die in de zestiende eeuw in het Observantenklooster begraven werd. Ver van zijn vaderland, zo is uit onderzoek van zijn botten gebleken. Wat deed hij hier in Amersfoort?
Ook de gezichtsreconstructie gemaakt van het meisje met het oorijzer spreekt tot de verbeelding. Specialist Maja d’Hollosy heeft haar voor deze tentoonstelling tot leven gewekt. Het maakproces, een combinatie van forensische wetenschap, archeologie, anatomie en kunstenaarschap, wordt met foto’s toegelicht. Eva IJsveld, specialist  textiel- en kostuumgeschiedenis, reconstrueerde de kleding uit de tijd dat het meisje leefde.

Zelf op onderzoek uitgaan
Bij Cold Cases Amersfoort kun je niet alleen van alles zien, maar ook veel doen. Kinderen die de tentoonstelling bezoeken krijgen bij binnenkomst een witte jas en een (replica) bot uitgereikt. Tijdens een speurroute door de tentoonstelling krijgen ze spelenderwijs allerlei informatie over skeletonderzoek en kunnen ze de vragen over hun bot invullen. Zijn alle vragen goed beantwoord? Dan ben je een echte onderzoeker en mag je zelf aan de slag in de ‘opgraving’ op het plein van het museum.

Archeologisch spreekuur en andere activiteiten
Tijdens de tentoonstelling Cold Cases Amersfoort zijn er diverse activiteiten.
Er is er elke woensdagmiddag van 14.00 tot 16.30 uur in Museum Flehite een archeoloog aanwezig voor extra uitleg over de tentoonstelling. Ook kunnen bezoekers hun eigen vondsten door hem laten onderzoeken. Naast het spreekuur is er op een aantal momenten een live verbinding met de archeohotspot in Utrecht, zodat geïnteresseerden vanaf die plek vragen kunnen stellen.
Ten slotte worden er op verschillende momenten creatieve kinderworkshops en instaprondleidingen georganiseerd. Actuele data en tijden binnenkort op deze site.

Cold Cases inspireert het Vathorst College
 Eind juni bezochten leerlingen van 5VWO van het Vathorst College de tentoonstelling Cold Cases Amersfoort, in het kader van buitenschools leren. Zij maakten twee filmpjes om de tentoonstelling bij hun leeftijdsgenoten te promoten. Klik op de links:

Vathorst College - Cold Cases 1

Vathorst College - Cold Cases 2

Beluister ook deze muzikale reactie/interpretatie op de tentoonstelling: Vathorst College - Cold Cases 3

In de media:

RTV Utrecht

Vathorst TV-Cold Cases

Historiek.net

Archeologie Online

Cold Cases Amersfoort is gemaakt in samenwerking met de afdeling Archeologie van de gemeente Amersfoort. De tentoonstelling is een initiatief van het Convent van Gemeentelijke Archeologen (CGA) en bureau TGV teksten en presentatie, dat ook de uitvoering verzorgt.

Cold Cases Amersfoort werd mede mogelijk gemaakt door: Prins Bernhard Cultuurfonds, VSB fonds, kfHein fonds, Provincie Utrecht, Gemeente Amersfoort, J.E. Jurriaanse stichting, Stichting Armen de Poth en Stichting Archeologie Amersfoort.

18 juni t/m 25 september 2016: Cold Cases Amersfoort