31 oktober t/m 07 februari Cobra tot Zero

Cobra tot Zero is de titel van de dubbeltentoonstelling die vanaf 1 november 2015 te zien is in Museum Flehite en het Mondriaanhuis in Amersfoort. De tentoonstelling op twee locaties toont een selectie uit de omvangrijke collectie van het echtpaar Roetgering. Deze collectie omvat onder andere Nederlandse naoorlogse, abstracte schilderkunst en een representatieve verzameling uit de oeuvres van de Duitse Zero-kunstenaar Leo Erb en diens Franse stijlgenoot Bernard Aubertin.

Gerhard en Mariet Roetgering uit Twente zijn al decennialang gepassioneerde kunstverzamelaars. De tentoonstelling van hun collectie in Museum Flehite past in de traditie van het museum om regelmatig plaats te maken voor kunst uit particulier bezit. Flehite werkt in deze omvangrijke tentoonstelling samen met het Mondriaanhuis, waar de Zero-kunst uit de collectie goed tot zijn recht komt. In het Mondriaanhuis zal voornamelijk werk van Erb, Schoonhoven, Aubertin en de verwante Italiaanse kunstenaar Flavio Senoner worden getoond.

Het interessante aan particuliere collecties is dat een privéverzamelaar vrij is om werk te kiezen vanuit het hart, daar waar een museum  planmatig en volgens rationele concepten verzamelt. De particuliere kunstverzamelaar veroorlooft zich vaak onverwachte bewegingen, keuzes en voorkeuren tijdens de speurtocht door de veelzijdige kunstwereld. Gerhard en Mariet Roetgering hebben naast weloverwogen aankopen, regelmatig ook ‘buitenbeentjes’ verworven, die de collectie dat unieke, private karakter hebben verschaft en ook de tentoonstelling iets eigenzinnigs geeft. Het echtpaar verzamelde onder meer kunst van leden van Vrij Beelden, zoals Willy Boers en Piet Ouborg, die de gevoelens van de bevrijding in 1945 artistiek vertaalden.  Opvallend aan de collectie is materiekunst van de hand van Jaap Wagemaker en Wim de Haan en ook de selectie van abstract werkende 'Einzelgängers' als JCJ Vanderheyden, Daan van Golden en Otto Egberts. Cobra is in de collectie Roetgering vertegenwoordigd met werk van Karel Appel, Anton Rooskens en Theo Wolvecamp.


Cobra tot Zero in Museum Flehite en het Mondriaanhuis biedt een caleidoscopisch beeld van belangrijke  onderdelen van de naoorlogse schilderkunst en neemt de bezoeker mee op een reis van een halve eeuw moderne kunstgeschiedenis. Beginnend bij de bevrijding van de kunst ten tijde van Cobra en uitmondend in het objectiverende minimalisme van Zero.

Publicatie

Bij de tentoonstelling verschijnt de gelijknamige publicatie Cobra tot Zero, uitgegeven door Waanders en de Kunst met bijdragen van Onno Maurer (directeur Museum Flehite), Colin Huizing (conservator Stedelijk Museum Schiedam) en van kunsthistoricus en essayist Hans Sizoo.

In dit boek volgt de lezer het verzamelaarsechtpaar Roetgering op hun reis door ruim een halve eeuw moderne, met name Nederlandse kunstgeschiedenis. Ze verzamelden kunst van leden van Vrij Beelden, zoals Willy Boers en Piet Ouborg, die de gevoelens van de bevrijding in 1945 artistiek vertaalden. CoBrA is vertegenwoordigd in de Collectie Roetgering met werk van Karel Appel, Anton Rooskens en Theo Wolvecamp.

208 pagina's
24 x 31 cm
200 illustraties in kleur
gebonden
prijs: € 29.90
Cobra tot Zero is verkrijgbaar in de museumwinkel van Museum Flehite en Mondriaanhuis.