Boekpresentatie Polderen of niet? in Museum Flehite

Op vrijdag 19 januari 2018 vindt in Museum Flehite de boekpresentatie plaats van de publicatie 'Polderen of niet? Participatie in het bestuur van de waterschappen Bunschoten en Mastenbroek vóór 1800'. Het boek is geschreven door Heleen Kole die bij deze bijeenkomst een lezing zal verzorgen. De boekpresentatie is gratis te bezoeken.

'Polderen' is in de hedendaagse politiek een vertrouwd begrip, maar hoe zat het met polderen in de vroegere Nederlandse waterschappen? Waarover werd onderhandeld achter de middeleeuwse dijken en wie beslisten mee? Uitgerekend toen de beste jaren van de Gouden Eeuw voorbij waren, nam de wateroverlast toe en werd het beheer steeds duurder. Investeringen waren voortdurend nodig voor het herstel en verbeteren van dijken en sluizen of de bouw van molens. Wie zorgden hiervoor en waar haalden de dijkgraven en heemraden het geld vandaan? Dit boek gaat over de representatie en besluitvorming in twee waterschapsbesturen. Wie mochten er meepraten over het waterbeheer en wie niet? Wie onderhielden de dijken en wie betaalden? Heleen Kole brengt op scherpzinnige wijze de ontwikkelingen in het bestuur en het financiële beheer bij twee interlokale waterschappen in beeld: Bunschoten en Mastenbroek. Dit levert twee boeiende poldergeschiedenissen op met een verschillende uitkomst.

Programma boekpresentatie

15.30 u            Ontvangst met thee/koffie                 

16.00 u            Milja van Tielhof: lezing ‘De rol van participatie in de ontwikkeling van het Nederlandse waterschap vóór 1800’

16.30 u            Heleen Kole: lezing ‘Polderen of niet?' 

17.00 u            Aanbieding van het boek aan Margriet Mijnssen

17.15 u            Borrel en gelegenheid tot felicitatie

18.00 u            Sluiting

Aanmelden

De toegang tot de boekpresentatie is vrij. Toch graag aanmelden i.v.m. de catering voor 15  januari 2018 bij Carol van Raalten, info@waterstaatsgeschiedenis.nl 

 

Publicatie

Heleen Kole,  Polderen of niet? Participatie in het bestuur van de waterschappen Bunschoten en Mastenbroek vóór 1800, Waterstaat, Cultuur en Geschiedenis 4, 332 p., ca. 39,- euro, ISBN 978-90-8704-688-0, ingenaaid, geïllustreerd.