Flehite toont Gezicht op Rome van Matthias Withoos

Op dinsdag 28 maart werd in Museum Flehite ‘Gezicht op Rome’ (1673) van Matthias Withoos gepresenteerd. Het recent verworven doek sluit prima aan bij de andere werken van Withoos in de museumcollectie.

De officiële onthulling vond plaats tijdens de jaarvergadering van de Oudheidkundige Vereniging Flehite (OVF), door  Ger de Ree van de collectiecommissie (links op de foto) en oud-voorzitter Piet Jonkman. De OVF wist het doek in het najaar van 2016 te verwerven op een veiling in Zwitserland. Het verkeerde destijds overigens in een matige conditie. Dankzij Ep de Ruiter, schilderijen-restaurator van Museum Flehite, is het schilderij nu weer toonbaar en kan het weer jaren mee.

Matthias Withoos (1627-1703) schilderde Gezicht op Rome in 1673.  Vanuit zuidelijke richting laat de kunstenaar ons kijken naar het mooiste deel van de eeuwige stad Rome. De koepel van de Sint Pietersbasiliek bepaalt pas sinds het begin van die eeuw het stadsbeeld. Rechts van het midden zien we de Engelenburcht, waar in de diepte de Tiber stroomt. De voorgrond van het schilderij vult Withoos met bloemen, planten en kleine bouwsels. Zag hij die, toen hij zelf in in Rome was?

Want als 26-jarige verbleef Matthias Withoos daar enige tijd in 1651. De stad had een grote aantrekkingskracht op hem, net als op veel andere jonge kunstenaars uit die tijd. Withoos legde zijn Italiaanse indrukken vast in schetsboeken, die hij mee terugnam naar zijn woonplaats Amersfoort. Zo kon hij in zijn latere werk zijn Romeinse impressies verwerken, zoals de grote tuinvaas.

Withoos wil met dit schilderij ook aangeven dat het leven eindig is en alles vergankelijk. Het gaat uiteindelijk om het leven na de dood. Dit genre schilderijen wordt vanitas (letterlijk ijdelheid) genoemd. Details verwijzen daarin direct of indirect naar de vergankelijkheid en de dood, zoals een geknakte stokroos, verdorrende bladeren, de afgebroken brug en het grafmonument.

Gezicht op Rome sluit prima aan bij de andere schilderijen van Matthias Withoos die tot de collectie van Museum Flehite behoren. Het doek is dan ook permanent te zien in zaal 1, waar ook Withoos’ Gezicht op Amersfoort wordt getoond.