Nalatenschap Armando naar AmersfoortNalatenschap Armando naar Amersfoort

Nalatenschap Armando naar Amersfoort

Museum Flehite krijgt van de Armando Stichting een substantiële schenking van werken en de persoonlijke bezittingen van Armando. Samen met de werken die het museum reeds in langdurige bruikleen heeft van de gemeente Amersfoort ontstaat hiermee een representatief overzicht van het veelzijdige oeuvre van Armando. Het museum zal in de toekomst ruimte bieden aan het werk van Armando, zowel in de vaste presentatie als incidenteel in tijdelijke exposities. Het museum gaat bovendien zorgdragen voor het beheer en het bruikleenverkeer van het overige deel van de collectie, dat in eigendom blijft van de Armando Stichting.

Overdracht kunst Armando

De Armando Stichting en Stichting Amersfoort in C, waarvan Museum Flehite onderdeel is, hebben op hoofdlijnen overeenstemming bereikt over overdracht en beheer van de kunstwerken uit de nalatenschap van Armando. Na het overlijden van Armando in 2018, kreeg de Armando Stichting de zorg voor de collectie van Armando. Deze bevat beelden, schilderijen, tekeningen, grafiek, keramiek en persoonlijke bezittingen, zoals zijn schildersezel, viool en bokshandschoenen. De definitieve afspraken tussen de Armando Stichting en Stichting Amersfoort in C worden de komende maanden uitgewerkt en vastgelegd in een aantal daartoe te sluiten overeenkomsten.

Armando

Armando woonde van 1935 tot 1950 in Amersfoort waar hij als adolescent de oorlog rond Kamp Amersfoort van dichtbij meemaakte. Veel van zijn beeldende kunst, als ook zijn poëzie en proza refereren aan deze periode. Het begrip ’schuldig landschap’ is lang een belangrijk thema binnen Armando’s oeuvre en wordt later als uitdrukking in de Nederlandse taal opgenomen.

Armando overleed op 88-jarige leeftijd. In 2011 schonk hij zelf een deel van zijn werken op papier aan het Kröller Müller Museum in Otterlo. In 2015 werd Armando’s privécollectie met tekeningen van collega-kunstenaars, outsiders en zijn etnografische beelden toegevoegd aan de collectie van het Chabot Museum in Rotterdam. In 2021 schonk de Armando Stichting het persoonlijke archief van Armando aan het Literatuurmuseum en het RKD (Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis) in Den Haag.

Meer op www.armando.nl

Seestück 13-11-15, maat 130x170 cm. Olieverf op doek. Collectie Armando Stichting

Rotes Bild 1-4-15 maat 150x150 cm. Olieverf op doek. Collectie Armando Stichting

Stadsplattegrond 1588
Stadsplattegrond 1588