Voortgezet onderwijs

Museum Flehite, het museum van de geschiedenis van Amersfoort, is gevestigd in laatmiddeleeuwse muurhuizen. De permanente tentoonstelling en de museumcollectie sluiten aan op de leerstof van leerlingen van het voortgezet onderwijs. Leerlingen kunnen individueel of in klasverband bij Flehite terecht.

Informatie voor leerlingen
Aansluiting bij canonvensters
De vaste presentatie en de collectie van Museum Flehite sluiten aan op verschillende canonvensters van de Utrechtse Canons / Canon van Eemland en van de Canon van Nederland. Zo is er in het museum aandacht voor de prehistorie, de Middeleeuwen, de Gouden Eeuw en de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Voor werkstukken kun je beeldmateriaal in lage resolutie zoeken in de museumcollectie van meer dan 20.000 voorwerpen.

Informatie voor docenten
Museumprojecten
De verschillende museumprojecten van Museum Flehite sluiten aan bij het curriculum van het vak geschiedenis. Wilt u iets anders: in overleg met u maken wij een project op maat. Neem contact op met educatie@museumflehite.nl.

De middeleeuwse stad Amersfoort (brugklas mavo-havo-vwo)
Een interactief spel laat de leerlingen zien hoe een nederzetting aan de voorde door de Amer tot de ommuurde middeleeuwse stad Amersfoort. Daarnaast dragen vragen en opdrachten bij het grote 17de-eeuwse stadsgezicht en de indrukwekkende maquette bij aan het middeleeuwse stadsbeeld. Een rondwandeling door de stad maakt het bezoek compleet. Neem daarvoor contact op met het Gilde Amersfoort, de Amersfoortse Gidsen of voor een rondvaart door de grachten met de Waterlijn.
duur: 60 minuten (exclusief stadswandeling)
kosten: € 80 per klas

Amersfoort onder Duitse bezetting 1940-1945 (brugklas t/m 3 vmbo)
Vragen en opdrachten begeleiden de leerlingen door de vaste presentatie Oorlog en Vrede. Hierbij komen de volgende thema’s aan de orde: Evacuatie en Mobilisatie, Dagelijks Leven, de NSB, het Verzet, de Jodenvervolging en Kamp Amersfoort. Zo krijgen zij een beeld van het leven gedurende de bezettingsjaren in Amersfoort.
Dit project is bijzonder geschikt als voorbereiding op een bezoek aan Kamp Amersfoort.
duur: 60 minuten
kosten: € 80 per klas

Ontdek sporen van de Eerste Wereldoorlog in de provincie Utrecht (3 havo-vwo)
http://www.geschiedenislokaalutrechtwo1.nl/
Op deze website vind je primaire bronnen over de provincie Utrecht tijdens WO1: foto’s, filmpjes, tekeningen, kaarten, documenten, krantenartikelen, affiches, etc. De bronnen zijn onderverdeeld in vier thema’s: Mobilisatie, Belgische vluchtelingen, Dagelijks leven en De komst van keizer Wilhelm II.
In de  achtergrondinformatie en met opdrachten ontdekken  leerlingen hoeveel invloed de Eerste Wereldoorlog had in het neutrale Nederland.
Het project is ontwikkeld in samenwerking met Landschap Erfgoed Utrecht.
Meer informatie bijij Lydia Edelkoort l.edelkoort@museumflehite.nl

Tweede Wereldoorlog Dichterbij (3 havo-vwo)
Aan de hand van een aantal thema's gaan leerlingen met vragen en opdrachten zelfstandig op onderzoek uit in de stad. Zij bezoeken Museum Flehite, maar ook Archief Eemland, het Cavalerie Museum, Bibliotheek Het Eemhuis en Kamp Amersfoort. Op deze ontdekkingstocht krijgen leerlingen een beeld van de Tweede Wereldoorlog in hun eigen stad. Het leerlingenmateriaal en de docentenhandleiding is op usb-stick beschikbaar.
Meer informatie bij Scholen in de Kunst: 033-467 34 73