Primair onderwijs

Museum Flehite, het stadsmuseum van Amersfoort, is al jarenlang dè aanbieder van erfgoedprojecten voor alle PO-groepen, van groep 1 tot en met 8. De projecten laten leerlingen op hun eigen niveau kennismaken met geschiedenis, kunst, erfgoed en Amersfoort. Belangrijk is te weten dat onze projecten lesstof-vervangend zijn, passen in verschillende tijdvakken en aansluiten op verschillende kerndoelen.

Museumbezoek: een ervaring rijker
Een bezoek aan Museum Flehite bevordert de ontwikkeling van historisch besef en het bewustzijn van hun (historische) leefomgeving. De kinderen leren al doende, door voorwerpen uit de museumcollectie te onderzoeken. Soms raken ze het verleden ook echt aan, in de vorm van hands-on voorwerpen. In dit ervarings- en leerproces worden ze begeleid door twee ervaren museumdocenten. Ouders zorgen voor praktische ondersteuning ter plaatse.

Op school
Voorafgaande aan het museumbezoek bereidt de eigen leerkracht de kinderen voor op het project en het museumbezoek, aan de hand van enkele voorbereidingslessen. Een afsluitende les op school rondt het project af.

Kosten
Een bezoek aan het museum, begeleid door twee museumdocenten: € 70,-

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via educatie@museumflehite.nl.

De museumprojecten

Groep 3-4
Help de museumdirecteur!
De directeur van het museum heeft het te druk. Hij vraagt de leerlingen om hulp. Samen richten de kinderen enkele vitrines in met museumvoorwerpen, vertellen elkaar erover en zetten er tekstbordjes bij, zoals beer, pop en pen.
Daarna lopen ze door de tentoonstelling met doe- en kijkopdrachten. Samen met de museumdocent  verzinnen ze een eigen  titel bij hun favoriete museumstuk. De museumdirecteur zal er blij mee zijn!
duur: 60 minuten (9.30 – 10.30 uur)
kerndoelen: 1, 12, 56

Groep 4-5
Op stap met Jet en Jan
Hoe was het dagelijks leven meer dan honderd jaar geleden? Wat deden kinderen toen allemaal, thuis en op school? In een schoolbank leren de Jetten en de Jannen van nu  lezen zoals toen en thuis helpen met de was en koffiebonen malen.  Zo krijgen ze een beeld van de tijd waarin een meisje werd klaargestoomd voor het huishouden en een jongen voor een echt mannenberoep.
Op stap met Jet en Jan tilt geschiedenis van het papier!
tijdvak: Burgers en stoommachines
kerndoelen: 1, 12, 56
duur: 90 minuten (9.30 - 11.00 uur)

Groep 6-7
Amersfoort middeleeuwse stad?!
Stadsmuren en stadspoorten horen bij de middeleeuwse stad Amersfoort: daar gaat dit project over. In het museum leren de leerlingen over het ontstaan van Amersfoort, voor velen de stad waar ze wonen. Als middeleeuwse ambachtslui gaan ze aan de slag met  een duimstok, loodrei en een houtconstructie. Het museumbezoek eindigt met een bezoek aan de Koppelpoort.
Ter voorbereiding op het museumbezoek wordt op school Gijsbert geïntroduceerd; hij neemt hen mee naar het leven in middeleeuws Amersfoort.
tijdvak: Steden en staten
kerndoelen: 1, 12, 52, 56
duur: 90 minuten (9.30 - 11.00 uur)

Groep 7-8
Jagers en boeren 
De prehistorie  is overal, ook onder nieuwbouwwijken: daar leefden ooit mensen, in de steentijd en de ijzertijd. Maar de geschiedenis gaat nog verder terug, naar de ijstijden die het landschap rondom Amersfoort hebben gevormd. Dit project maakt de prehistorie van Amersfoort zichtbaar en tastbaar, door het aanraken en opmeten van vuurstenen werktuigen, zwerfkeien en mammoetbotten.
tijdvak: Jagers verzamelaars en boeren
kerndoelen: 1, 12, 52, 56
duur: 90 minuten (9.30 - 11.00 uur)

Groep 7-8
Oorlogskinderen 1939-1945
Wat zou jij doen als je Annie, Roel, Nathan, Marietje of Herman was? Hoe sta jij tegenover de Duitse bezetters? Ga je in verzet, of vind je die Duitse soldaten wel stoer? Ontdek je net als Herman wat de Duitsers in Kamp Amersfoort doen? Of heb je geen tijd om je daar druk over te maken? Of heb je niks te willen, omdat je Joods bent? Door zich in te leven in één van de vijf historische personages ontdekken kinderen van nu hoe moeilijk het is om een standpunt in te nemen en de gevolgen er van in te schatten.
tijdvak: Wereldoorlogen
kerndoelen: 1, 12, 52, 56.
duur: 90 minuten (9.30 - 11.00 uur)

Groep 7-8
Onderzoek een koffer vol museummaterialen
Voor groep 7 en 8 biedt Museum Flehite een project op locatie: De Erfenis van Oom Ferdinand. Er komen twee museumdocenten naar school met een koffer vol museumvoorwerpen die leerlingen kunnen onderzoeken. Welke vorm heeft het voorwerp en van welke materialen is het gemaakt? Waarvoor kan het gebruikt zijn en door wie? Leerlingen ervaren dat je door onderzoek veel leert over voorwerpen én het dagelijks leven in een andere periode. Onderzoekend leren!