ZwaardZwaard

Zwaard

ca 650

Het zwaard is ontdekt in de buurt van een vroegmiddeleeuws grafveld bij Oud-Leusden. Daar waren al losse vondsten gedaan: toevalstreffers bij grondwerken. Maar de meeste voorwerpen zijn door archeologen opgegraven in 1982-1984, voorafgaand aan de aanleg van de A28. De graven waren gegroepeerd om een open ruimte, waar misschien een heiligdom had gestaan. De vondsten wijzen erop dat het een grafveld kan zijn van Frankische kolonisten, die zich hier vestigden naast de lokale bevolking. Deze nederzetting zou de voorloper van Villa Lisiduna kunnen zijn, een groot boerenbedrijf.

De vondsten wijzen erop dat het een grafveld kan zijn van Frankische kolonisten

Zwaard

Broches, mantelspelden en kralen voor de vrouwen

Er werden 160 skeletten gevonden, meer mannen dan vrouwen. Dat is gebleken uit de bijgiften in de graven. De mannen waren krijgers, want er zijn zwaarden, lansen, messen, speren, schildknoppen en gordelbeslag aangetroffen. Vrouwen kregen daarentegen broches, mantelspelden en kralen mee.

Zwaard

 

Alle collectieverhalen

Volgende verhaal

Zegelstempel