Voorhang van de synagogeVoorhang van de synagoge

Voorhang van de synagoge

ca 1788

Dit voorhang van de synagoge in Amersfoort is gemaakt van zijden damast. Het heeft een linnen voering en is rijkelijk versierd met bloemen, die ingeweven en met zilverdraad geborduurd zijn. In 1927 liet koningin Wilhelmina het restaureren, ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de synagoge. In 1980 is dat opnieuw gebeurd.

Die stof is in 1787 geschonken door prinses Wilhelmina van Pruisen

Voorhang van de synagoge

Statiejapon

Het voorhang is gemaakt van stof voor een statiejapon. Die stof is in 1787 geschonken door prinses Wilhelmina van Pruisen, gemalin van stadhouder Willem V. Tijdens de burgeroorlog waren zij door de Patriotten uit Den Haag verdreven. De rijke tabakshandelaar Benjamin Cohen had hen daarom een aantal maanden onderdak geboden in zijn Huis met de Paarse Ruitjes aan de Zuidsingel. De band tussen Cohen en het stadhouderlijk paar was sterk. Behalve onderdak gaf Benjamin de prins ook tactisch advies en leningen. Het Huis met de Paarse Ruitjes was in die roerige patriottentijd een verzamelplaats van vooraanstaande figuren die de stadhouder adviseerden in zijn strijd. Cohen kreeg voor zijn diensten ook de zilveren snuifdoos van Willem en een portret door Benjamin Bolomey, dat nu in Museum Flehite hangt.

Gouden parochèt

Een parochèt (hebreeuws voor voorhang) is een gordijn dat de kast met Torarollen afschermt van de rest van de ruimte. Het is een herinnering aan het voorhang in de tempel van Jeruzalem, dat het heilige afscheidde van het allerheiligste: de binnenste kamer waar oorspronkelijk de ark met de stenen tafels van de Tien Geboden stond.

 

Joost Morel

 

Voorhang van de synagoge