MesjeMesje

Mesje

ca 40.000 v.Chr.

Dit vuurstenen werktuig is het oudste object in de collectie van Museum Flehite. Het werd in 1964 gevonden in Doorn.

Dit vuurstenen mesje is het oudste object in de collectie Het werd in 1964 gevonden in Doorn

Mesje

In de warmere perioden van de laatste IJstijd (50.000-10.000 jaar geleden) leefden in Eemland kleine groepjes jagers/verzamelaars, waarschijnlijk Neanderthalers. Hun tijdgenoten in Frankrijk leefden in grotten, maar hier verbleven ze in de open lucht. Ze leefden van de jacht op groot en klein wild en van visserij. Maar ook waren ze aaseters en aten wat wilde dieren achterlieten. Ze maakten verschillende soorten werktuigen van vuursteen: driehoekige spitsen, schrabbers (om huiden schoon te krabben of hout te schaven), aambeelden en vuistbijlen. De grondstof was in de buurt te vinden in de vorm van vuursteenknollen, die via de Maas werden aangevoerd.

Oudste vondsten

De oudste vondsten in Nederland stammen uit het midden van de Oude Steentijd (250.000-200.000 jaar geleden). Deze zijn opgegraven bij Rhenen op de Utrechtse Heuvelrug. In een zandgroeve komen daar grondlagen aan de oppervlakte uit een warmere periode, toen de eerste mensen in ons gebied kwamen wonen.