Gezicht op de Koppelpoort 1860Gezicht op de Koppelpoort 1860

Gezicht op de Koppelpoort 1860

Jan Weissenbruch (1822-1880)

De Koppelpoort is op een zonnige dag te zien, vanaf het Grote Spui aan de stadszijde. De middeleeuwse stadspoort heeft al lang geen militaire betekenis meer, zoals te zien is aan de was op de balustrade van de weergang.

Blijkbaar doorzag de schilder de schoonheid van het verdedigingswerk, ondanks zijn deplorabele staat

Gezicht op de Koppelpoort 1860

Deplorabele staat

Het is bijzonder dat Weissenbruch de poort als onderwerp voor zijn schilderij koos. Blijkbaar doorzag de schilder de schoonheid van het middeleeuwse verdedigingswerk, ondanks de deplorabele staat waarin het verkeerde. In de loop der eeuwen waren de bogen van de weergang dichtgemetseld en diverse aan- en opbouwen toegevoegd, ondermeer voor de huisvesting van diverse gildes. Het bord van het Zakkendragersgilde rechts is daarvan nog getuige. In 1860 werd dit schilderij van de Koppelpoort tentoongesteld op de tweejaarlijkse tentoonstelling van levende meesters in Amsterdam.

De Hagenaar Jan Weissenbruch behoorde toen tot de beste schilders van stadsgezichten.

Redding

In 1844 en 1861 sprak de gemeenteraad over de sloop van de poort. De aangrenzende stadsmuren waren toen al verdwenen.Dankzij de inspanningen van de jonge Oudheidkundige Vereniging Flehite bleef de stadspoort behouden en werd hij in 1886 ingrijpend gerestaureerd door rijksbouwmeester Pierre Cuypers. Daarmee werd de Koppelpoort opnieuw een markant beeldmerk van Amersfoort.

Sandra Hovens

Gezicht op de Koppelpoort 1860

 

Alle collectieverhalen

Volgende verhaal

Biervaatje