Gezicht op de Hof, 1631Gezicht op de Hof, 1631

Gezicht op de Hof, 1631

Joost Cornelisz. Droochsloot (?-1666)

Joost Droochsloot heeft de Hof geschilderd in de richting van het raadhuis, waar nu het straatje Achter het Oude Stadhuis loopt. Hij stond met zijn rug naar de Sint-Joriskerk. Droochsloot heeft minstens zeven versies van het gezicht op de Hof geschilderd. Het plein is gevuld met burgers en ook soldaten, niet ongebruikelijk in een stad waar van oudsher een garnizoen lag.

Droochsloot heeft minstens zeven versies van het gezicht op de Hof geschilderd

Gezicht op de Hof, 1631

De Hof

De Hof kent een eeuwenlange bouwgeschiedenis. Zo stamde het meest linkse pand van het stadhuiscomplex mogelijk uit het begin van de 14e eeuw. In de 16e eeuw is het verbouwd en verfraaid met onder meer de trap met bordes. Het middelste huis was bestemd voor de stedelijke rechtspraak en dateerde uit 1535. Het meest rechtse gebouw is in 1645 door de stad aangekocht voor een uitbreiding van het stadhuis, maar die is er niet gekomen. De panden raakten in verval en in 1822 eeuw werd het hele complex maar afgebroken. Het stadsbestuur was kort tevoren verhuisd naar het voormalige woonhuis van Abraham Cohen aan de Westsingel.

Schilderijen

In het eerste stadhuis hingen enkele bekende schilderijen van Amersfoortse schilders, zoals het grote stadsgezicht door Mathias Withoos. Er waren ook twee werken van Jacob van Campen: het portret van Nicasiusz en Het Laatste Oordeel. Dit enorme schilderij was bedoeld voor het stadhuis van Amsterdam, dat door hem was ontworpen. Doordat de architect ruzie kreeg met het stadsbestuur is het schilderij nooit afgeleverd. Het hangt nu in de Sint-Joriskerk.

Burchard Elias

Gezicht op de Hof, 1631

 

Alle collectieverhalen

Volgende verhaal

Keitrekking