Gastelingen, 1899Gastelingen, 1899

Gastelingen, 1899

Hendrik Jan Wolter (1873-1952). Detail

Een groep oude mannen in uniforme zwarte kleding loopt over straat. Voor iedere voorbijganger zijn ze herkenbaar als bewoners van het Sint-Pieters- en Bloklandsgasthuis. Op het schilderij contrasteert het zwart van hun kleding mooi met het wit van de gepleisterde muren en het rood van de pannendaken. Wolter maakte hiervoor eerst portretstudies van een aantal bewoners en noteerde zelfs hun namen.

In het gasthuis konden alleenstaande ouderen zonder dagelijkse zorgen van hun oude dag genieten

Gastelingen, 1899

Gasthuis

In het gasthuis werden alleenstaande ouderen gehuisvest in de Mannen- en de Vrouwenzaal. Tot 1907 woonden de gastelingen in middeleeuwse omstandigheden, met alleen een eigen bedstee, een kist voor hun eigendommen en een tafel en stoel. Toch was dit voor de uitverkoren armlastigen een uitkomst, wanneer er geen familie was die voor hen kon zorgen. In het gasthuis konden ze zonder dagelijkse zorgen van hun oude dag genieten.

Alles overleefd

Het Sint-Pietersgasthuis (in 1804 gefuseerd met het Bloklandsgasthuis) is een van de oorspronkelijk middeleeuwse liefdadigheidsinstellingen in Amersfoort. Ook Armen de Poth en het Burgerweeshuis zorgen voor de armlastigen van de stad. Deze drie instellingen hebben alle veranderingen overleefd, zoals de Hervorming, de Franse tijd en de modernisering in de 20e eeuw. Tot op de dag van vandaag houden zij zich bezig met hun oorspronkelijke doelstelling: zorg voor de zwakken in de samenleving.

Gastelingen, 1899