Executie van Oldenbarnevelt, 2010Executie van Oldenbarnevelt, 2010

Executie van Oldenbarnevelt, 2010

Ravage = Clemens Rameckers (*1949) en Arnold van Geuns (*1949)

Ravage stelt in dit schilderij de executie van Johan van Oldenbarnevelt centraal. De staatsman knielt voor een blok hout, zich vasthoudend aan zijn stokje. Op de achtergrond staan twee figuren die zijn ontleend aan historische prenten. Er vliegen twee roofvogels; met een bijl en vermomd als Vrouwe Justitia verwijzen zij naar de dood. Linksboven de datum van de executie. Onder een hondje, symbool voor trouw, dat zich treurig van Van Oldenbarnevelt heeft afgewend. De lijst is afkomstig van een 18e-eeuws regentenbord van Museum Flehite.

De guirlandes, wapenschilden en muziek­instrumenten roepen overwinning en triomf op en doen niet denken aan de dood

Executie van Oldenbarnevelt, 2010

Ravage

Het onderwerp en de uitvoering van het kunstwerk contrasteren. Het vele goud en de opvallende lijst met guirlandes, wapenschilden en muziekinstrumenten roepen overwinning en triomf op en doen niet denken aan de dood. Deze tegenstelling is kenmerkend voor het werk van Ravage.

Achter Ravage schuilt een kunstenaarsduo dat in 1976 afstudeerde aan de Arnhemse kunstacademie. Het bouwde een internationale reputatie op in de kunst, mode en vormgeving. Typerend voor het oeuvre van Ravage is de fascinatie voor ernstige thema’s zoals oorlog en vrede, de dood en het lijden van de mens, die ze doorspekken met uitbundige barokke of neoclassicistische elementen.


Het schilderij is gemaakt voor een grote overzichtstentoonstelling van het duo in Museum Flehite. Ravage schonk het daarna aan het museum.

Stokje

Het stokje van Oldenbarnevelt is bekend van een hekeldicht van Vondel over de executie:

O stok en stut, die geen verrader,

Maar ’s vrijdoms stut en Hollands Vader

Gestut hebt op dat wreed schavot ...

In 1903 werd Museum Flehite de trotse eigenaar van het stokje. Helemaal uniek is het niet, want in Amsterdam zijn er nog twee.

Katjuscha Otte

Executie van Oldenbarnevelt, 2010