Drieluik voor OldenbarneveltDrieluik voor Oldenbarnevelt

Drieluik voor Oldenbarnevelt

ca 1615

Maria zit met het kindje Jezus tussen twee engelen. Aan weerszijden zien we een als ridder uitgedoste Jacob van Oldenbarnevelt en zijn vrouw Maria Botter van Snellenbergh, compleet met familiewapens. Het schilderij heeft een middeleeuwse sfeer, zowel door vorm als voorstellingen.

Maar schijn bedriegt! Dit is een vervalsing

Drieluik voor Oldenbarnevelt

Maar schijn bedriegt! Dit is een vervalsing. Uit jaarringonderzoek bleek dat het hout van het paneel pas rond 1615 is gemaakt. Het plan was het drieluikje te verkopen aan Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619, zie ook 51), een van de machtigste politici van zijn tijd. Hij voelde zich in Den Haag niet voor vol aangezien, omdat hij van bescheiden Amersfoortse komaf was. Johan probeerde dat te compenseren met een verzonnen adellijke afstamming, zoals destijds wel vaker gebeurde. In zijn archief is inderdaad een document gevonden waarop het drieluikje wordt beschreven, maar er is geen bewijs dat hij het ook heeft gekocht. Toen het werd gemaakt had hij zoiets ook niet meer nodig.

Portretfabriek

Op 70-jarige leeftijd heeft Oldenbarnevelt zich laten afbeelden door de Delftse schilder Michiel van Mierevelt. Dat was een gevierd portrettist, sinds hij in 1607 prins Maurits vereeuwigde en de hofschilder van de Oranjes werd. Samen met zijn leerlingen vervaardigde hij duizenden schilderijen. Van Mierevelt had commercieel inzicht: de meest gewilde portretten kopieerde hij tientallen malen, in verschillende formaten en prijsklassen. Die verkocht hij in zijn winckel aan huis. Ook van deze afbeelding van Van Oldenbarnevelt zijn meer exemplaren bekend.

Lydia Edelkoort en Gerard Raven

 

Drieluik voor Oldenbarnevelt

 

Alle collectieverhalen

Volgende verhaal

Zoutvaten