Driekoningenavond, 1984Driekoningenavond, 1984

Driekoningenavond, 1984

Toon Tieland (1919-2006)

De drie wijzen zijn op weg naar de stal van de pasgeboren Jezus. Voor de gelegenheid is deze gesitueerd in de binnenstad van Amersfoort. Op de achtergrond zijn bekende monumenten zichtbaar, zoals de Onze-Lieve-Vrouwetoren en de Sint-Joriskerk. Rechtsvoor stapt een figuur Onder de Linden aan de Appelmarkt binnen, één van de oudste cafés van de stad. Tieland kwam daar zelf ook graag.

Met de oprichting van de Ploegh wilden ze de ingeslapen en behoudende Amersfoortse kunstwereld opschudden

Driekoningenavond, 1984

Toon Tieland

 woonde zijn hele leven in Amersfoort, maar het leeuwendeel van zijn kleurrijke schilderijen is gesitueerd in Vlaanderen. Daarvoor koesterde hij een grote liefde, geïnspireerd door de boeken van Felix Timmermans. Toon bezocht de streek dan ook talloze malen. In zijn werk keert vaak de Leie terug. Aan deze rivier ligt het dorp Sint-Martens-Latem. De stijl van Tieland is beïnvloed door deze Latemse school en kenmerkt zich door een sterk vereenvoudigde vormentaal. Om die reden wordt Tieland wel getypeerd als ‘naïef expressionist’. In Amersfoort brak Tieland door in de jaren tachtig; de prijzen van zijn werk stegen enorm.

De Ploegh

Tieland was in 1945 één van de oprichters van kunstenaarsvereniging De Ploegh, samen met onder meer zijn vriend Johan Traarbach. Daarmee wilden ze de in hun ogen ingeslapen en behoudende Amersfoortse kunstwereld opschudden. In 1980 stapte Tieland net als Traarbach uit De Ploegh; ironisch genoeg omdat hij de moderne opvattingen van jongere leden niet kon waarderen.

Wichard Maassen

Driekoningenavond, 1984