BrandewijnkomBrandewijnkom

Brandewijnkom

ca 1650

Deze brandewijnkom is gemaakt door een Amersfoortse zilversmid. Aan de onderkant staat het meesterteken IDL. Links daarvan is een toetssteek aangebracht, om te controleren of het zilvergehalte in orde was. Daaronder de jaarletter H en het meest interessante deel: het stadskeurmerk, een gekroond wapen van Amersfoort. Dit is zeldzaam, want er waren maar een paar zilversmeden in de stad. Ook twee andere kommen, twee zoutvaten (zie 12), een borstelrug en een lepel uit de collectie hebben het keur. Op de buitenzijde staat een alliantiewapen gegraveerd, een dubbel familiewapen. Dit kon nog niet geïdentificeerd worden.

Het stadskeurmerk is zeldzaam, want er waren maar een paar zilversmeden in Amersfoort

Brandewijnkom

Keldervondst

Rond 1985 werd verzorgingshuis Nijenstede verbouwd. Zo vond men het archief van de hervormde diaconie, met daarin een schoenendoos met zes zilveren brandewijnkommen. Het hier afgebeelde exemplaar is de oudste. Ook een ander is in Amersfoort gemaakt, twee in Haarlem in de 18e eeuw en de laatste twee zijn kopieën die in 1867 zijn bijgemaakt. Over de eigenaar en de wijze waarop ze in het archief zijn beland is niets bekend.

Brandewijn was wijn die tot een hoog alcoholgehalte werd gebrand (gedestilleerd) om bederf tegen te gaan. Uit dit soort kommen werden boerenjongens gedronken, brandewijn met rozijnen. Ze kwamen uit de kast bij feestelijke gelegenheden. In dit geval kan dat heel goed een bruiloft zijn geweest; daar zou het dubbele wapen op kunnen duiden.

Annelies Krekel-Aalberse

Brandewijnkom