CollectieCollectie

Collectie

27.000 voorwerpen, schilderijen, tekeningen en prenten

Na ruim 140 jaar verzamelen heeft Museum Flehite een collectie van tienduizenden voorwerpen. Met kunststukken van nationale en internationale betekenis, maar ook met eenvoudige of ontroerende voorwerpen die in de regio gewaardeerd worden. De topstukken, zoals de 'prehistorische urnen uit de bronstijd, het 17e-eeuwse 'Gezicht op Amersfoort' van Mathias Withoos, het portret van Leendert Nicasiusz door Jacob van Campen, de stadssleutels van keizer Napoleon, een biervaatje uit 1870 en een vrijheidsrok uit 1945 vertellen samen het verhaal van Amersfoort door de eeuwen heen. Deze topstukken zijn op de website en met grote regelmaat in het museum te zien.

Zoeken in de collectie

De totale collectie van Museum Flehite omvat ruim 27.000 voorwerpen, schilderijen, tekeningen en prenten, voorwerpen van zilver, hout, ijzer, papier of kunststof, kostbaar of eenvoudig. Alle voorwerpen (behalve een deel van de affiches en de nieuwste aanwinsten) zijn opgenomen in ons collectieregistratiesysteem Axiell.

Naar onze collectie

Beeldrecht

Museum Flehite heeft foto’s weggelaten van voorwerpen waarvan het beeldrecht bij derden berust. Het is mogelijk dat er een beeldrecht is dat ons onbekend is. Wilt u in dat geval contact opnemen met het museum.

Een voorwerp schenken

Wanneer u een voorwerp wilt schenken, stuurt u dan een bericht (bij voorkeur met foto van het object) naar Onno Maurer: o.maurer@museumflehite.nl

Aanvullende informatie of correcties

Als u een fout in een omschrijving ontdekt, een aanvulling heeft of een verhaal bij een voorwerp kunt vertellen, dan ook graag bericht naar o.maurer@museumflehite.nl

 

 

Stadssleutels voor Napoleon, 1811Stadssleutels voor Napoleon, 1811
Keitrekking, ca 1850, AnoniemKeitrekking, ca 1850, Anoniem
Biervaatje, Amersfoortsche Beijersch-Bierbrouwerij, ca 1870Biervaatje, Amersfoortsche Beijersch-Bierbrouwerij, ca 1870
Heiligenbeeld
Heiligenbeeld
30 april 2024 - 18 juni 2024

Gratis rondleidingen op dinsdagmiddag

Lees meer
5 juni 2024

Vol van Kunst

Lees meer

 

Naar agenda overzicht