Vrienden en Sponsors

Steun Museum Flehite! Wilt u als particulier of bedrijf Museum Flehite steunen bij de aankoop van kunstwerken en het maken van tentoonstellingen? Word dan vriend, benefactor of sponsor van het museum.

Vriend
Voor € 50,- per jaar steunt u ons en bieden wij u de volgende voordelen:
– Vrije toegang tot Museum Flehite voor twee personen
– Uitnodigingen om openingen bij te wonen
– 20% korting op publicaties van Museum Flehite
– Een uitnodiging voor de jaarlijkse vriendenlezing

Word ook vriend(in) van Flehite!

Benefactor
Benefactor bent u vanaf € 1.000,- per jaar.  Als benefactor kunt u gebruikmaken van de mogelijkheden van de Geefwet. Ook gelden voor de benefactor de volgende voordelen:
– Vrije toegang tot Museum Flehite voor twee personen
– Uitnodigingen om openingen, speciale avonden en evenementen bij te wonen
– 20% korting op publicaties van Museum Flehite
– Naamsvermelding 

Sponsor
Museum Flehite heeft een uitgebreide kring van bedrijven die het museum steunen. Het museum vanuit uw bedrijf steunen kan op drie manieren: als hoofdsponsor, als zaalpartner of lid van de sponsorkring.

Wilt u meer weten?

Neem dan contact op met Museum Flehite
Tel. 033 247 11 00 of info@museumflehite.nl

ANBI

Stichting Vrienden van Museum Flehite

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer/fiscaal nummer): 810438331
KvK nummer: 32088874

Contactgegevens:
Postbus 699
3800 AR Amersfoort
Tel.: 033-247 11 00
E-mail: info@museumflehite.nl

Doelstelling: aankoop van nieuwe kunst
Beleidsplan: volgt

Bestuurssamenstelling:

Mw. A. Vermeulen, voorzitter
Dhr. H. Rimmelzwaan, penningmeester
Dhr. J.P.C. Obbink secretaris
Mw. C.E.P.M. Herben lid
Mw. A.E. Postma lid

Beloningsbeleid: onbezoldigd
Financiële verantwoording: volgt

Zaalpartners
Gilde Amersfoort
Pot verhuizingen / logistiek

Sponsors 
Sociaal Cultureel Fonds - De Amersfoortse Verzekeringen
Bekking & Blitz Uitgevers
Veldhuizen Beens Van de Castel notarissen